Transport public local Municipiul Slatina, Judetul Olt
 
ANUNT:

Conducerea operatorului autorizat pentru transportul public local pe raza municipiului Slatina, S.C. LOCTRANS S.A. (în baza Contractului de servicii publice nr. 132846/31.12.2015 încheiat cu Primăria municipiului Slatina) ...

Publicat: 15.03.2016

VEZI TOATE ANUNTURILE

Tipuri abonamente

Tarife de calatorie practicate conform HCL nr. 3/13.01.2014 si Contractului de servicii pentru delegarea gestiunii serviciului de transport persoane cu autobuze in municipiul Slatina nr. 106619/29.12.2017
Nr.crt Tip legitimatie de calatorie – abonament Pret/lei Procentul de reducere Legislatia in vigoare care reglementeaza modalitatea de acordare a procentului de reducere
1. Abonament elevi/studenti pe luna pe toate liniile 80 100% HCL nr. 406/25.11.2015 modificat
2. Abonament pensionari pe luna pe toate liniile 80 100% HCL nr. 406/25.11.2015 modificat
3. Abonament beneficiari de ajutor social pe luna pe toate liniile 80 100% HCL nr. 406/25.11.2015 modificat
4. Abonament pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, Legii nr. 44/1994, Decret-Lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 – pe luna pe toate liniile 80 100% Legea nr. 448/2006, Legea nr. 44/1994, Decretul – Lege nr. 118/1990, Legea nr. 341/2004
5. Abonament pers. Fizice si juridice - general 80 lei/30 zile 40 lei/15 zile - -
6. Abonament pers. Fizice si juridice pe 1 linie 40 lei/30 zile 20 lei/15 zile - -
7. Abonament pers. Fizice si juridice pe 2 linii 60 lei/30 zile 30 lei/15 zile - -
8. Bilet 1 calatorie 2 lei/calatorie - HCL nr. 3/13.01.2014
9. Suprataxa – contravaloarea a 10 bilete de calatorie 20 lei - Contractul de Delegare nr. 106619/29.12.2017