Transport public local Municipiul Slatina, Judetul Olt
 
ANUNT:

Conducerea operatorului autorizat pentru transportul public local pe raza municipiului Slatina, S.C. LOCTRANS S.A. (în baza Contractului de servicii publice nr. 132846/31.12.2015 încheiat cu Primăria municipiului Slatina) ...

Publicat: 15.03.2016

VEZI TOATE ANUNTURILE

Despre noi

Societatea de transport public de călători din Slatina a împlinit în acest an 55 de ani de existenţă. La ora actuală, Loctrans dispune de cele mai moderne mijloace auto, care acoperă toate cerinţele locuitorilor, iar, în curând, societatea va deservi şi alte localităţi.
În 1958, în Slatina se puneau bazele transportului în comun, în cadrul Întreprinderii de Gospodărie Orăşenească (IGO). De la cele câteva autobuze tip TV de atunci, s-a ajuns ca în 1991 să funcţioneze cu o bază auto de 50 de autobuze, trei maxi-taxi şi nouă taximetre. Anii 1991-1992 au însemnat pentru societatea de transport urban de călători nu numai schimbarea denumirii în Loctrans, societate pe acţiuni, dar şi dotarea cu autobuze de tip nou, însă cumpărate la mâna a doua.

Tot în anul 1991 a demarat investiţia introducerea transportului în comun cu troleibuze, finalizată şi pusă în funcţiune, parţial, în 1996. Acest tip de transport s-a desfiinţat însă în anul 2008.
Transformările de structură au continuat. În 1998, Consiliul Local Slatina devenea unic acţionar.

La acea dată, Loctrans funcţiona cu 48 de autobuze şi trei troleibuze, capabile să transporte zilnic peste 20.000 de călători. De atunci şi până în 2007, parcul auto s-a diminuat. După desfiinţarea transportului cu troleibuze, mai existau 18 autobuze cu o vechime de peste 25 de ani.

A fost momentul necesar al unei schimbări majore. Astfel, a fost demarat un program de restructurare-redresare, având ca obiective: deservirea călătorilor la standarde moderne, creşterea veniturilor, reînnoirea parcului auto, reducerea cheltuielilor.

Planurile au devenit realitate în anul 2007, când, prin grija Primăriei şi Consiliului Local Slatina, societatea Loctrans a fost dotată cu un autocar, 14 autobuze moderne pentru toate categoriile de persoane, înclusiv pentru cele cu dizabilităţi.
În acelaşi timp, s-au modernizat 40 de staţii de călători, a fost pus în funcţiune un sistem GPS de comunicare şi informare a călătorilor, atât în staţii, cât şi în autobuze.

La Loctrans, planurile de dezvoltare continuă. Societatea va participa la licitaţia organizată de către Consiliul Judeţean Olt pentru curse judeţene. Pe primul plan rămâne confortul călătorilor, pentru care a fost gândit nu numai un control strict al deservirii acestora, dar şi înfiinţarea de noi trasee.

S.C. Loctrans S.A. Slatina s-a înfiinţat în urma reorganizării REGIEI AUTONOME DE INTERES LOCAL Slatina aprobată prin legea nr. 207/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

OBIECTIVE:
Principalele obiective care stau la baza activităţii S.C. Loctrans S.A. Slatina sunt următoarele:
- desfăşurarea în bune condiţii a transportului public de persoane în municipiul Slatina;
- gestionarea serviciului de utilitate publică ce face obiectul contractului de concesionare, înţelegând prin aceasta: exploatarea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale conform legislaţiei;
- continuarea unor activităţi secundare aducătoare de venituri pentru unitate, cum ar fi:
- închiriere spaţii, pentru aplicarea de module publicitare autoadezive pe mijloacele de transport;
- închiriere spaţii, pe stâlpii reţelei electrice de troleibuz pentru susţinere de module publicitare;
- închiriere spaţii, pe stâlpii reţelei electrice de troleibuz pentru susţinere cabluri de fibră optică;

FORMA JURIDICĂ
SC LOCTRANS SA Slatina are formă juridică de societate pe acţiuni, Consiliul Local al Municipiului Slatina fiind unic acţionar.

ÎNREGISTRARE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI OLT
S.C. Loctrans SA este înregistrata la O.R.C. OLT sub nr. J18/214/1998, data de la care a dobândit personalitate juridică.

SEDIUL SOCIAL
Sediul social se află în Slatina, Str. Crisan nr.33, Tel: +4-0249-436.550 având ca activitate principală transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători” - cod CAEN 4931, precum şi alte activităţi secundare cuprinse în statut.

ADMINISTRARE
S.C. Loctrans SA este administrată de un Consiliu de Administraţie compus din 5 administratori desemnaţi de A.G.A pe o perioada de 4 ani, potrivit actului constitutiv.

PARCUL AUTO
În ceea ce priveşte parcul auto din dotarea societăţii, acesta se compune din:
- 14 autobuze;
- 1 autocar