Transport public local Municipiul Slatina, Judetul Olt
 
ANUNT:

Conducerea operatorului autorizat pentru transportul public local pe raza municipiului Slatina, S.C. LOCTRANS S.A. (în baza Contractului de servicii publice nr. 132846/31.12.2015 încheiat cu Primăria municipiului Slatina) ...

Publicat: 15.03.2016

VEZI TOATE ANUNTURILE

Grafice circulatie

Program transport local calatori
Linia 1 Tur: Catedrală - 13 Decembrie - Lic. Minulescu - Arcului - Finanţe - Vâlcea - Tunari - Artileriei - LIDL - Cord – Pirelli-TMK
Plecări: 06:16 (L. Minulescu), 07:03, 14:05

Tur: ACH - Catedrala - 13 Decembrie – L. Minulescu - Arcului - Finante -Valcea - Tunari - Artileriei – LIDL - Cord - Pirelli
Plecari: 7:00, 14:00
S+D+Sarb. legale: 6:16 ( Se formeaza la Lic. Minulescu )

Retur: TMK - Pirelli - Cord - Bloc ANL - LIDL - Gară - Tunari - Vâlcea - Tribunal - Finanţe - Union - 13 Dec. - Catedrală - ACH
Plecări: 7:17, 15:17
S+D+Sarb. legale: Nu circula
Linia 1B Tur: Catedrala - Spital - Union - L. Minulescu - Arcului - Finante - Valcea - L. Metalurgic - Steaua - Plus - Gara
Plecari: 9:10; 10:50

Retur: se transforma in linia 2
S+D+Sarb. legale: Nu circula
Linia 2 Tur: Catedrală - Spital - ACR - Romtelecom - Vâlcea – L. Metalurgic - Steaua - LIDL - Gară
Plecări: 05:20 (ACR), 8:50, 9:30, 10:10, 11:10, 11:30, 11:50, 13:25, 14:30*, 15:33, 17:28, 17:50, 18:10, 19:10, 19:40
S+D+Sarb. legale: 7:25, 8:10, 8:53, 9:48, 10:33, 12:38, 13:25, 15:50, 16:25, 17:25, 18:25, 19:10

Retur: Gară - LIDL - Steaua – L. Metalurgic - Vâlcea – L. Sportiv - Hellios - Hotel Parc - Catedrală
Plecări: 06:55 (Ste.), 08:40, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50,11:10, 11:30, 11:50, 12:40, 13:10, 13:50, 15:10, 17:00, 17:30*, 17:50, 18:15, 18:37, 19:05, 20:10, 20:50, 21:40
S+D+Sarb. legale: 5:35, 6:40, 7:00, 7:55, 8:30, 9:30, 10:10, 10:50, 12:17, 13:50, 14:30, 16:05, 17:00, 17:50, 18:43, 19:40
Linia 2B A.Tur: Catedrală - Spital - ACR - Romtelecom - Vâlcea – L.Metalurgic - Steaua - ALPROM - Cord – Pirelli - TMK
Plecări: 14:10, 22:05
S+D+Sarb. legale: 6:10, 14:10, 22:05
B.TUR: ACR - Romtelecom - Valcea - Steaua – Pirelli – TMK: 06:17

Retur: TMK - Pirelli - Cord - ALPROM - Bloc ANL - Steaua - L.Metalurgic - Vâlcea - L. Sportiv - Hellios – H.Parc - Catedrală
Plecări: 7:20, 15;20, 23:17
S+D+Sarb. legale: 7:17, 15:20, 23:17
Linia 3 Tur: Baza Loctrans - Strada Crişan - Hellios - Hotel Parc - Kaufland - Catedrală
Plecări: 05:45, 06:00 , #8:40, #13:40
S+D+Sarb. legale: 21:50,21:55

Retur: Catedrală - Spital - Crişan - Piaţa Zahana - Baza Loctrans
Plecări: 7:55, 18:35*, #20:25, 21:10, 23:55
S+D+Sarb. legale: 8:15, 15:05,15:50, 20:00, 23:55
Linia 3B Tur: Autogara Loctrans - Piaţa Zahana - Hellios - Hotel Parc - Catedrală – T. Vladimirescu - ACH
Plecări: 6:00, 13:35

Retur: ACH – T. Vladimirescu - Catedrală - Spital - Crişan - Piaţa Zahana - Autogara Loctrans
Plecări: # 7:55, 8:10, 8:20
Linia 4 Tur: Catedrală - Spital - Crişan - OMV - Rompetrol - ALTUR - ALRO
Plecări: 05:55, 06:08, 07:30, 16:13

Retur: Streangu – Cireasov – Vila – ACR - Hotel Parc - Catedrala
Plecari: 13:50

S+D+Sarb. legale: Nu circula
Linia 4B Tur: Clocociov - Banului - Văilor - Steaua – L. Metalurgic - Tunari - Autogară - COMREM - TMUCB - ALTUR - ALRO
Plecări: 06:00

Retur: ALRO – ALTUR – TMUCB – COMREM - H. Senator - Tunari - L. Metalurgic - Steaua – Văilor - Banului - Clocociov
Plecări: 15:30

S+D+Sarb. legale: Nu circula
Linia 5 A. Tur: Catedrală - Spital - ACR - Romtelecom - Finanţe - Tribunal - Vâlcea - L. Metalurgic - Steaua - Văilor - Banului - Clocociov
Plecări: 06:28, 09:50, 12:10, 13:05, 14.10 # ,15:51, 16:33, 18.35
Retur: Clocociov - Banului - Steaua - L. Metalurgic - Vâlcea - Tribunal - Finanţe - Union -13 Decembrie - Catedrală
Plecări: 10:15, 12:30, 13:25, 16:15, 16:50, 18:55
B. Tur: ACH - Catedrală - Spital - ACR - Romtelecom - Finanţe - Tribunal - Vâlcea – L. Metalurgic - Steaua - Văilor - Banului - Clocociov
Plecari: 15:48, 16:31
Retur: Clocociov – Banului – Steaua - L. Metalurgic – Vâlcea - Tribunal - Finanţe - Union - 13 Decembrie – Catedrală - ACH
Plecari: 7:00, 7:33, 16:50 ( merge la Gara )
S+D+Sarb. legale: Nu circula
RETUR: CLOCOCIOV - PIRELLI: 14.35 #
Linia 5B Tur: Catedrală - Oituz - Conect - OMV - ACR - Romtelecom - Vâlcea - L. Metalurgic - Steaua - LIDL - Gară
Plecări: 15:15*, 15:30 ( Se formează la D. APE)
S+D+Sarb. legale: 6:50

Retur: Gară - LIDL - Steaua - L. Metalurgic - Vâlcea - L. Sportiv - OMV - Conect - D. APE - Catedrală
Plecări: 06:45, 07:15
S+D+Sarb. legale: 7:03
Linia 8 Tur: Catedrală - Spital - ACR - Romtelecom - Vâlcea - Lic. Metalurgic - Steaua - ALPROM
Plecări: 06:28
S+D+Sarb. legale: Nu circula
Retur: Deserveşte Linia 2 B
Linia 8B Tur: Gara-Steaua-Valcea-L.Sportiv-OMV-L.Carol
Plecari: 7.40#

Retur: Deserveste Linia 11b
Plecari: 14.05 #
Linia 9 Tur: ACH – T.Vladimirescu - Catedrală - Spital - ACR - Romtelecom - Vâlcea – L. Metalurgic - Steaua - LIDL - Autogară - COMREM - TMUCB - ALTUR - ALRO
Plecări: 05:55, 7:00, 7:15, 13:50, 14:45, 15:05
S+D+Sarb. legale: 7:00, 14:03, 22:00(Plecare statia catedrala)

Retur: ALRO - ALTUR - TMUCB - COMREM - Gară - LIDL - Steaua - L. Metalurgic - Vâlcea - L. Sportiv - Hellios - H. Parc - Catedrală - T. Vladmirescu - ACH
Plecări: 07:30, 14:15, 15:30, 16:30 (pana la Catedrala), 23:30 (pana la Catedrala)
S+D+Sarb. legale: 7:30, 15:30, 23:30
Linia 9B Tur: ACH - T.Vladmirescu - Catedrală - Spital - ACR – Romtelecom - Finanţe - Tribunal - Vâlcea – L. Metalurgic - Steaua - LIDL - Gară
Plecări: 06:45, 07:30, 07:50, 08:10, 08:35, 12:30, 15:45 (L. Min), 16:05, 16:46, 20:05
S+D+Sarb. legale: Nu circula

Retur: Gară - LIDL - Steaua - L.Metalurgic - Vâlcea – L.Sportiv – Hellios - H.Parc - Catedrală - T. Vladimirescu - ACH
Plecări: 05:35, 06:12, 6:55 (Steaua), 6:58, 07:10, 7:55, 08:15, 12:10, 13:35, 14:45, 16:00, 19:35
S+D+Sarb. legale: Nu circula
Linia 10 Tur: L. Minulescu - Arcului - Finanţe – L. Sportiv - OMV - Rompetrol - ALTUR - ALRO
Plecări: 06:15, 22:12
S+D+Sarb. legale: Nu circula

Retur: ALRO - ALTUR - Rompetrol - OMV - ACR - Romtelecom - Union – L. Minulescu
Plecări: 15:30, 23:30 (Statia Finante - BCR - Catedrala)
S+D+Sarb. legale: Nu circula
Linia 11 Tur: L.Sportiv - OMV - ALTUR - ACR - S.Nou - Streangu
Plecări: 12.10# (Circula Saracesti), 18.28# (Formeaza Gara), 19.40 (Formeaza Gara )
S+D+Sarb. legale: 16:10 ( Se formeaza la Lic. Sportiv )

A.Retur: Ştreangu - Satu Nou - ALRO - ALTUR - Cireaşov - Saracesti - OMV - ACR – Unirii - L. Sportiv
Plecări: 7.00;7.05(Cireasov-Saracesti), 20.05
S+D+Sarb. legale: 16:25 (Circula Gara - P. Zahana)

B.Retur: Streangu - Cireasov - Saracesti - Vila F. - ACR - Unirii - L. Sportiv
Plecari: 11:00, 12:30 (Saracesti), 13:30 (Saracesti), 14:45# (CirculaD.Ape), 17.30 (Catedrala), 20:05 (Loctrans)
Linia 11B Tur: Catedrală - Spital - ACR - Romtelecom - Vâlcea – L.Metalurgic - Steaua - LIDL - Autogară - COMREM – TMUCB - Alro –S. Nou -Streangu - Cireasov
Plecări: 06:28 (Se formează la ACR), 10:30, 13:10 (Cireasov-Saracesti) ,14:15# ,17:00
S+D+Sarb. legale: 5:55, 11:33

Retur: Ştreangu - Satu Nou - ALRO - ALTUR - TMUCB - COMREM - Gară - LIDL - Steaua – L.Metalurgic - Vâlcea – L.Sportiv - Hellios – H.Parc - Catedrală
Plecări: 06:15#, 11:00, 18:55#, 20:05
S+D+Sarb. legale: 6:35, 12:00
NOTA:
* Circula program vacanta elevi
# Circula program normal