Gratuitati

Categoriile de persoane beneficiare de gratuități pentru transportul public local în Municipiul Slatina conform H.C.L. nr. 189/22.09.2020 modificată și completată prin H.C.L. nr. 24/31.01.2023 sunt:

 • Copiii și elevii din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar, secundar, postliceal) cu domiciliul pe raza municipiului Slatina;

 • Studenții cu domiciliul pe raza municipiului Slatina care urmează cursurile unităților de învățământ superior acreditat de pe raza municipiului;

 • Pensionarii cu domiciliul pe raza municipiului Slatina;

 • Beneficiarii de ajutor social cu domiciliul pe raza municipiului Slatina;

 • Beneficiarii legilor speciale: Legea nr. 44/1994, Decret-Lege nr. 118/1990, Legea nr. 448/2006 și Legea nr. 341/2004.

Documentele necesare pentru eliberarea abonamentelor gratuite

ELEVI PÂNĂ ÎN 14 ANI

 • copie carnet de elev (completat cu toate datele la zi și vizat pentru anul școlar în curs);

 • copie după actul de identitate al părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal din care să reiasă că are domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Slatina;

 • declarație-acord prelucrarea datelor cu caracter personal.

ELEVI PESTE 14 ANI

 • copie carnet de elev (completat cu toate datele la zi și vizat pentru anul școlar în curs);

 • copie după actul de identitate din care să reiasă că are domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Slatina;

 • declarație-acord prelucrarea datelor cu caracter personal.

STUDENȚI

 • copie după carnetul de student completat cu toate datele și vizat la zi;

 • copie după actul de identiate;

 • adeverință de la unitatea de învățământ superior din care să reiasă că este acreditată pe raza UAT Slatina;

 • declarație-acord prelucrarea datelor cu caracter personal.

PENSIONARI

 • copie după actul de identitate;

 • copie după ultimul cupon de pensie, dar nu mai vechi de o lună.

BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL

 • copie după actul de identitate;

 • adeverință, în original, eliberată de către Direcția de Asistență Socială Slatina.

BENEFICIARII LEGILOR SPECIALE:

LEGEA NR. 44/1994

 • copie după actul de identitate;

 • acte oficiale eliberate de organele competente (legitimație de veteran de război).

DECRET-LEGE NR. 118/1990

 • copie după actul de identitate;

 • acte oficiale eliberate de organele competente.

LEGEA NR. 341/2004

 • copie după actul de identitate;

 • acte oficiale eliberate de organele competente.

LEGEA 448/2006 - PERSOANELE CU HANDICAP

 • copie după actul de identitate;

 • legitimația de handicap vizată pentru luna pentru care se solicită abonamentul.